Recent Changes

Wednesday, July 12

 1. page 28. Psykologinen tutkimus edited ... Muu dokumenttiaineisto esim. tilastokeskuksen laajat tiedot, media, aiemmat tutkimukset, arkis…
  ...
  Muu dokumenttiaineisto esim. tilastokeskuksen laajat tiedot, media, aiemmat tutkimukset, arkistot ym.
  Keskeisiä käsitteitä:
  ...
  oppikirjasi avulla tai käytä psykologian sanakirjaa
  empiirinen
  fysiologinen mittaus
  (view changes)
  11:07 pm

Tuesday, January 24

 1. msg F message posted F Kettu
  F
  Kettu
  10:48 pm

Thursday, October 23

Sunday, May 4

 1. page home edited Abikurssi ... abi-opas. WSOY. Tulossa uusi abiopas! Opit-ympäristö: Oppimateriaalit > Lu…

  Abikurssi
  ...
  abi-opas. WSOY. Tulossa uusi abiopas!
  Opit-ympäristö: Oppimateriaalit > Lukion humanistiset aineet > PsykoABI
  Huomio: Aineiston vienti vielä KESKEN
  (view changes)
  3:24 am

Saturday, September 8

 1. page 5. Aivot edited ... Ks. myös professori Kai Kailan artikkeli Neurobiologia - silta fysiikasta psykologiaan (Tietee…
  ...
  Ks. myös professori Kai Kailan artikkeli Neurobiologia - silta fysiikasta psykologiaan (Tieteessä tapahtuu 6/98))
  Keskushermoston toiminta on tärkeä. Aivotutkimus on editynyt viime vuosikymmenten aikana huomasti kuvantamislaitteitten ja genomitutkimusten myötä. Mitä paremmin ihmisen geeneettinen perimä tunnetaan, sitä vakuuttuneempia tutkijoiden piirissä ollaan ympäristön ja yksilön vuorovaikutuksen merkityksestä. Kumpikaan ei yksin säätele sitä, millainen ihmisestä tulee. Ja tilaa jää aina myös yksilön omille valinnoille ja oman toiminnan ohjaamiselle.
  ...
  bilogian kurssikirjaa (BI3).(BI4). Selvitä erityisesti
  Liitä keskushermoston toimintaa käsittelevä teksti kehityspsykologian tietoihin (kypsyminen, ikääntyminen) ja kognitiivisen psykologian tietoihin (havaintopsykologia, aisti-informaation käsittely, muistin toiminta).
  Keskeisiä käsitteitä
  (view changes)
  10:13 am

Sunday, August 5

 1. page Linkit edited ... Psykologian sanakirja Suomen psykologisen seuran verkkojulkaisu. Psykologian teoreetikkoja ja…
  ...
  Psykologian sanakirja Suomen psykologisen seuran verkkojulkaisu.
  Psykologian teoreetikkoja ja teorioita
  Psykologian tiedonhankinta Jyväskylän yliopiston kirjasto
  Psykonet Yliopistojen yhteistyöverkosto
  Suomen Psykologiliitto
  (view changes)
  4:41 am

Tuesday, July 24

 1. page Linkit edited ... Psykonet Yliopistojen yhteistyöverkosto Suomen Psykologiliitto Terveysportti Lääketieteelli…
  ...
  Psykonet Yliopistojen yhteistyöverkosto
  Suomen Psykologiliitto
  Terveysportti Lääketieteellisen aikakauskirjanSuomalaisen Lääkäriseura Duodecimin monipuolinen sivusto
  TYT Avoin yliopisto: Sosiaalipsykologian peruskurssi
  Wikipedia: Psychology
  (view changes)
  3:01 am
 2. page Linkit edited ... Psykonet Yliopistojen yhteistyöverkosto Suomen Psykologiliitto Terveysportti Lääketieteelli…
  ...
  Psykonet Yliopistojen yhteistyöverkosto
  Suomen Psykologiliitto
  Terveysportti Lääketieteellisen aikakauskirjan monipuolinen sivusto
  TYT Avoin yliopisto: Sosiaalipsykologian peruskurssi
  Wikipedia: Psychology
  (view changes)
  2:39 am

Thursday, July 12

 1. page Linkit edited ... YLE Eroon stressistä YLE Työ ja tunteet Opettajalle: pääsy yliopiston suojatuille sivuille …
  ...
  YLE Eroon stressistä
  YLE Työ ja tunteet
  Opettajalle: pääsy yliopiston suojatuille sivuille välipalvelimen kautta
  (view changes)
  9:36 am
 2. 5:35 am

More