Vihjeitä lukemiseen

Paluu Hakemistosivulle

Lukeminen - käytä eri tilanteisiin sopivia tekniikoita
tavallinen lukeminen: koulussa ja itsekseen opittu, tapa lukea lehtiä ja romaaneja
silmäily: hahmottava lukeminen, otsikot ja kuvat ym.
hakuluku: tietyn asian etsiminen tekstistä
syvällinen (intensiivinen) lukeminen: sisältöön keskittyvä lukeminen
valikoiva (ekstensiivinen) lukeminen: keskeisiin sisältöihin syventyvä lukeminen
dialoginen lukeminen: sisäinen vuoropuhelu tekstin kanssa
kriittinen lukeminen: eri tekstien vertailu
eläytyvä / luova lukeminen

Kun asia on tuttu, silmäily tehostaa mieleenpainamista ja vähentää muistivääristymiä. Silmäily ei vie aikaa, kokeile siis sitä!

Lukeminen
ajankäyttö ja rytmitys, levon ja liikunnan
merkitys, alitajunta ja muisti
muistitekniikoiden käyttäminen luetun mieleen painamisessa (omat vahvuusalueet)
muistiinpanojen tekeminen
tietokoneen hyväksi käyttäminen lukemisen apuvälineenä

Sisällysluettelon merkitys, otsikot > ydinasiat
keskusteleva lukutapa > tee kysymyksiä ja mieti esimerkkejä
vertaile lähteitä > hahmotat oleellisimman
pääasiat syvällisesti, vähemmän tärkeät / lisätiedot kevyemmin (ekstensiivinen eli valikoiva lukeminen)
muistiinpanojen tekeminen tehostaa oppimista

Puuduttava istuminen ei tehosta oppimista
pidä vireyttä yllä, vältä makeaa syömistä, liiku välillä, nuku riittävästi (uni tehostaa oppimista, myös nokoset)
eri tilanteisiin ja omaan luonteeseen sopivat tyylit: tarkkaile, miten opit parhaiten ja kehitä niitä menetelmiä
eri ihmiset oppivat eri menetelmillä
jatkuva palaute korjaa ja parantaa oppimista
arvioi omaa etenemistäsi: arviointi auttaa muuttamaan toimintaa ja suunnittelemaan
ryhmästä voimaa: opittavasta keskusteleminen auttaa oppimista, keskinäinen tsemppaaminen antaa uskoa itseen ja voimia työntekoon

Kirjoittaminen
kirjoittaminen auttaa järjestämään ja jäsentelemään opittuja asioita ja liittämään opittua aiempiin tietoihin
kirjoittamisen avulla kirjoittaja luo uutta
kirjoittaminen laajentaa muistia – se on ajattelun työkalu

Kirjoittamisen ja piirtämisen yhdistäminen
muisti ja mieleen palauttaminen
aktivointi
tiedon liittäminen entiseen
vanhan tiedon muokkaaminen
kertaaminen ja muistivääristymät
tauot, lepo ja virkeys

Kokeessa
tyhjän pään tunne: rauhoitu, anna aikaa aivoille
mielteet liikkeelle
muistitekniikat
jäsentely
kokonaisuuksien hallinta

Paluu Hakemistosivulle