Moraalinen ajattelu

Paluu Hakemisto-sivulle

Moraalinen ajattelu

Piaget:
lapsen moraalisen ajattelun kehityksessä 5-vuotiailla yhteisiä sääntöjä (auktoriteetin asettamat); teon tulokset ratkaisevat
7-12-vuotiailla lapset alkavat ymmärtää normien sopimusluonteen, leikin sääntöjä voidaan muuttaa yhdessä; lapsi ei osaa yleistää normeja
yli 12-vuotias pohtii filosofisia ja uskonnollisia kysymyksiä; vähitellen kehittyy kyky arvioida vallitsevia normeja ja kyky yleistää

Kohlberg: | Aiheesta tarkemmin TYT Avoin yliopisto
moraalisen ajattelun 3 tasoa:
1. Esimoraalinen taso
a) teon tulokset pohjana moraaliarvioille ja b) sosiaalinen vaihto ”olen sulle kiltti, olet mulle”
2. Sovinnaisen moraalin taso
a) tarve olla hyvä ihminen ja b) velvollisuudet
3. Periaatteellisen moraalin taso
a) lait ja b) sisäistetyt moraaliset periaatteet

Paluu Hakemisto-sivulle