Muisti

Paluu Hakemistosivulle

Keskeisiä käsitteitä
Tarkista sisältö oppikirjasi avulla tai käytä psykologian sanakirjaa

amnesia
deklaratiivinen muisti
episodimuisti
kaikumuisti
keskusyksikkö
mieleenpainaminen
muistiedustus
muistihäiriö
muistijälki
proseduraalinen muisti
sarja-asemakäyrä
semanttinen muisti
sensorinen muisti
säilömuisti
torjunta
torjuntateoria
työmuisti
unohtaminen
unohtamiskäyrä
valemuisto
Paluu Hakemistosivulle