Havainnot

Paluu Hakemistosivulle

Havainnot maailmasta
ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus
tietoisen mielen aktiivinen rooli
sisäisten mallien syntyminen
käsitykset maailmasta - maailmankuva
käsitykset itsestä – minäkuva
ennakointi, valikoiva tarkkaavaisuus
havaintokehä > kokemukset > oppiminen > sisäisten mallien muokkaaminen
havaintokeha.jpg

Keskeisiä käsitteitä
Tarkista sisältö oppikirjasi avulla tai käytä psykologian sanakirjaa

coctail party –ilmiö
dikoottinen kuuntelu
hahmopsykologia
havaintokehä
havaintopsykologia
illuusio
keskittyminen
havainnon pysyvyys
optiset hahmolait
pintagradientti
sensorinen adaptaatio
syvyyden havaitseminen
tarkkaavaisuusteoriat
valikoiva tarkkaavaisuus
värikontrasti
värisokeus
Paluu Hakemistosivulle