Aivot

Paluu Hakemistosivulle

Keskushermoston toimintaa ja kehitystä tutkii biologinen psykologia, joka korostaa ihmisen fysiologian (elintoimintojen ja niiden säätelyn) ja evoluution (yksilö- ja lajikehitys, sopeutuminen) roolia psyykkisessä toiminnassa.

Aiemmin niin lukiossa kuin yliopistossa oli neuropsykologia-niminen kurssi. Nyt kattotermiksi suositellaan biologista psykologiaa sen laajuuden vuoksi. Kyse ei ole pelkästään hermoston toiminnasta (neuroneista). Asiaa on selitetty Opetushallituksen sivuilla.
Ks. myös professori Kai Kailan artikkeli Neurobiologia - silta fysiikasta psykologiaan (Tieteessä tapahtuu 6/98))

Keskushermoston toiminta on tärkeä. Aivotutkimus on editynyt viime vuosikymmenten aikana huomasti kuvantamislaitteitten ja genomitutkimusten myötä. Mitä paremmin ihmisen geeneettinen perimä tunnetaan, sitä vakuuttuneempia tutkijoiden piirissä ollaan ympäristön ja yksilön vuorovaikutuksen merkityksestä. Kumpikaan ei yksin säätele sitä, millainen ihmisestä tulee. Ja tilaa jää aina myös yksilön omille valinnoille ja oman toiminnan ohjaamiselle.

Laadi kaavioita keskushermoston toiminnasta. Kertaa silmäillen ihmisen bilogian kurssikirjaa (BI4). Selvitä erityisesti ärsykkeen vastaanottaminen (aistien reseptorit), ärsykkeen eteneminen hermosolusta toiseen (synaptisen liitoksen toiminta), ärsykkeiden käsittely aivoissa, aivojen toiminnalliset alueet ja aivovauriot.

Liitä keskushermoston toimintaa käsittelevä teksti kehityspsykologian tietoihin (kypsyminen, ikääntyminen) ja kognitiivisen psykologian tietoihin (havaintopsykologia, aisti-informaation käsittely, muistin toiminta).

Keskeisiä käsitteitä
Tarkista sisältö oppikirjasi avulla tai käytä psykologian sanakirjaa

Käsitteitä: afasia, agnosia, aivokuoren toiminnalliset alueet, aivokurkiainen, aivolisäke, aivopuoliskot, aivorunko, aivovaurio, assosiaatioalue, autismi, autonominen hermosto, dementia, fysiologinen psykologia, hermoimpulssi, hermoverkko, isot aivot, keskushermosto, limbinen järjestelmä, muistijälki, neuropsykologia, orientaatiorefleksi, pikkuaivot, plastisiteetti, REM-uni, sisäeritys (hormonit), somaattinen, synapsi, välittäjäaine, ääreishermosto

Paluu Hakemistosivulle