Teemoja

Paluu Hakemistosivulle

Seuraa mediaa ja poimi psykologian näkökulmasta kiinnostavia teemoja. Tee niihin jäsennyksiä: kuinka psykologia voisi selittää ilmiötä. Yritä löytää useampia lähestymisiä samaan aiheeseen.

Ihmisten reaktioita onnettomuustilanteessa
Ihmiset hakevat äärimmäisiä kokemuksia. Mikä kiehtoo esimerkiksi seinäkiipeilyssä tai benji-hypyssä?
Koulukiusaaminen ja siihen puuttuminen
Liikennekäyttäytymisen varjopuolia: mistä johtuvat ylinopeudet ja uhkarohkeat ohitukset?
Miksi brändit myyvät?
Media identiteettiä rakentamassa
Tupakan vaarat ovat kaikille tuttuja. Miksi ihmiset silti polttavat?

Ystävyys
Ystävä voi olla ikätoveri, mutta myös vanhempi tai nuorempi ihminen. Eläin voi olla hyvin läheinen ja rakas ystävä. Joku löytää ystävän kirjoista tai Internetistä. Pohdi ystävyyden merkitystä psykologian näkökulmasta. Mitä vaikutuksia ystävyydellä on? Ota lähtökohdiksi esimerkiksi vertaisoppiminen, itsetuntemuksen lisääminen, psykososiaalinen tuki, emootiot, motivaatio, myönteisen itsetunnon kehittyminen, identiteettikehitys, stressin vähentäminen.

Paluu Hakemistosivulle