Psykologiatiede

Paluu Hakemistosivulle

Psykologisen tiedon käyttö
mielenterveystyössä: psyykkisten häiriöiden ennaltaehkäisy ja korjaaminen
kasvatustyössä: koulu-, perhe-, ammatinvalinta- ja kasvatusneuvolapsykologit, lastentarha- ja erityisopettajat
työelämässä: työpsykologia, organisaatiopsykologia
erilaisissa ympäristöissä: ympäristöpsykologia, liikennepsykologia, urheilupsykologia

Keskeisiä käsitteitä
Tarkista sisältö oppikirjasi avulla tai käytä psykologian sanakirjaa

behaviorismi,
humanistinen psykologia,
ihmiskuva,
ihmiskäsitys,
kognitiivinen psykologia,
koulukunta, maailmankuva,
psykoanalyysi
psykologia-tiede
psyykkinen toiminto
teoria
Paluu Hakemistosivulle