Ihmisen toiminnan ulottuvuudet

Paluu Hakemistosivulle

Jokaisen psykologisen ilmiön kohdalla on hyvä tarkeastella asiaa ihmisen toiminnan eri ulottuvuuksien näkökulmasta:
  • psykologinen (mm. mieli, psyyke, kognitiiviset toiminnot, emootiot, motivaatio)
  • biologinen (mm. fysiologia, geneetinen säätely, kypsyminen, keskushermoston toiminta, hormonitoiminnot) ja
  • sosiokulttuurinen (ryhmäjäsenyydet, sosiaaliset verkostot, sosialisaatio, kieli ja kulttuuri, historiallinen aika ja paikka)

Ihmisen toimintaa säätelevät biologiset reunaehdot. Tietyssä kehitysvaiheessa on mahdollista yltää tiettyihin suorituksiin (puolivuotias vauva ei kykene pelaamaan jalkapalloa). Ihmisen biologia on voimakkaasti kytkeytynyt ympäristöön: tietyt geenit aktivoituvat tietyissä olosuhteissa eli perimä ei yksin määrää ihmisen olemusta. Geneetisen säätelyn tuntemuksessa on tutkijoilla vielä paljon selvitettävää.

Ihminen säätelee toimintaansa tietoisesti. Omat valinnat ja tahto voivat auttaa ihmistä voittamaan biologisia esteitä. Esimerkiksi Helen Keller ja Cristy Brown oppivat kommunikoimaan tavattoman vaikeista aistivammoista huolimatta. Ympäristön tuki on tärkeää. Joissakin tapauksissa ihminen omalla toiminnallaan voi myös selviytyä tuen puutteesta ja vastuksista huolimatta.

Psykologian on kiinnostunut ihmisen psyykkisistä toiminnoista ja tapahtumista.

Psykologia tutkii ja selittää
ihmisen toimintaa ja toiminnan muutoksia
toiminnan määräytymistä ja kehittymistä
toimintojen kokonaisuutta
toiminnan osajärjestelmiä (esim. kieli, oppiminen, tunteet) ja niiden välisiä yhteyksiä

Toiminta psykologian tutkimuskohteena
kattaa ulkoisesti havaittavan käyttäytymisen (esim. puheen, teot, katseet, liikkeet)
sisäiset psyykkiset tapahtumat (mielenliikkeet, ajallisesti etenevät prosessit)
on käyttäytymistä laajempi käsite

Puhutaan myös psyykkisistä prosesseista, psyykkisistä tapahtumista, henkisistä tai mielen toiminnoista (vs. elintoiminnot)

Psyykkiset toiminnat koostuvat
kognitiivisista (tiedollisista) toiminnoista
motivationaalisista tapahtumista (tunteet ja motiivit)
toimeenpano-tapahtumista

Ihmisen toiminta on kokonaisvaltaista
osatoiminnot liittyvät toisiinsa saumattomasti
palautteet ovat välttämättömiä toiminnan sujumiselle
ihminen ohjaa toimintaansa psyykkisen työn, etenkin psyykkisen säätelyn avulla

Paluu Hakemistosivulle