Nuoruus

Paluu Hakemistosivulle

Nuoren maailmankuva
Maailmankuva on kattava sisäinen malli ihmistä ympäröivästä todellisuudesta.
Minäkäsitys, arvot, asenteet ja tunteet ovat osa maailmankuvaa.
Maailmankuva rakentuu jatkuvasti kokemusten ja oppimisen myötä. Maailmankuva ohjaa uusien kokemusten tulkintaa.
Maailmankuvan täydentyminen on tärkeä osa ihmisen henkistä kasvua.

Ideologinen kriisi
Myöhäisnuoruudessa aktivoituu tietoinen maailmankatsomuksellinen pohdinta.
”Minkä päämäärien hyväksi haluan elämässäni tehdä työtä. Mikä ohjaa valintojani.”
Ideologisen kriisin kautta moraalinen ajattelu saa henkilökohtaisen perustan.
Ideologinen herääminen on sidoksissa siihen historialliseen vaiheeseen, jossa nuori elää.

Paluu Hakemistosivulle