Elämänkaari

Paluu Hakemistosivulle

Käsitteitä:
elämänkaari,
psykologinen syntymä,
psykososiaalinen,
psyykkinen kehitys,
puberteetti,
ruumiinkuva (kehominä),
sisäistäminen,
skeema,
sosiaalinen kehitys,
sosialisaatio,
symbioosi,
symbolifunktio,
temperamentti,
vuorovaikutussuhde,
yksilöityminen (individuaatio),
yksilökehitys (ontogeneesi

evoluutio,
herkkyyskausi,
hienomotoriikka,
identifikaatio eli samastuminen
identiteetti
kaikkivoipaisuus-kuvitelma eli omnipotenssifantasia
karkeamotoriikka
kehityshäiriö
kehityskriisi
kehityspsykologia
Paluu Hakemistosivulle