Motivaatio

Paluu Hakemistosivulle

Tavoitteellinen toiminta - Mikä ohjaa ihmisen valintoja?
Onko ihminen aktiivisesti elämää kohti suuntautuva vai passiivisesti ajautuva?
Passiivinen ihminen tarvitsee vahvan liikkeelle panevan voiman eli motivaation.
Aktiivisen ihmisen toimintaa ei tarvitse erityisesti motivoida - ensisijainen toiminnan selitys löytyy kenties tunteista.

Motiivit
kaikki käyttäytyminen on motivoitua refleksejä lukuun ottamatta
motiivi = syy, vaikutin, tarve, joka tekee toiminnan mielekkääksi (lat. movere liikuttaa): sisäisiä, ulkoisia
motiivien perusta entisissä kokemuksissa, ulkoisissa olosuhteissa, tottumuksissa, palkinnoissa
varsinainen motiivi voi olla muu, kuin ulos näkyvä
osa motiiveista voi olla tiedostamattomia

Motiivit kytkeytyvät tunteisiin
toimintaan liittyy tunteita
itse tunne motivoi toimintaa
motiivien voimakkuus, intensiteetti, vaihtelee
motiivien välillä arvoeroja: elämää ylläpitävät motiivit ovat tärkeimpiä
motivaatio on sisäinen kokonaistila ja yksi persoonallisuuden ulottuvuus

Maslowin tarvehierarkia (vanha teoria, ei enää psykologiassa keskeinen, esiintyy edelleen monissa oppaissa)
fyysiset (homeostaattiset) perustarpeet
turvallisuuden tarve
liittymisen tarve
arvostuksen tarve
itsensä toteuttamisen tarve

Fordin motivaatioteoria
kokonaisvaltaisen toiminnan dynaamista ja systemaattista luonnetta kuvaava teoria
motivaation perusta yksilössä, ei tarpeissa
keskeisiä: toiminnan tavoite, selviytymisodotukset ja tunnelataus

Ford: Tavoitteellisessa toiminnassa vaaditaan
motivaatiota
taitoa viedä asia loppuun
biologiset valmiudet
ympäristön tuki

Psyykkinen säätely
tähtää mielen tasapainon säilyttämiseen ja palauttamiseen sekä sisäisen mielekkyyden kokemiseen
sisäisen eheyden, jatkuvuuden ja hyvinvoinnin ehto
jatkuva toiminto, aktiivisimmillaan psyykkistä tasapainoa uhkaavissa tilanteissa (stressi, ristiriidat, yms.)
liittyy mielenterveyden ylläpitoon


attribuutioteoria
biologiset motiivit
homeostasia
kognitiivinen dissonanssi
motiivi
motiivihierarkia
motiiviristiriita
orgaaniset motiivit
sosiaaliset motiivit
Paluu Hakemistosivulle