Psykologian käsitteet

Paluu Hakemistosivulle

Testaa, muistatko keskeisimmät käsitteet
Jos jokin käsite ei ole muistissa, tarkista oppikirjastasi tai

Psykologian lukio-opiskelu on tietyllä tavalla perehtymistä erityiseen kieleen. Käsitteillä on tärkeä asema kaikissa tieteissä. Niitä määritellään mahdollisimman tarkasti. Puhekielen yleiskäsitteet ovat väljiä ja merkitykset elävät nopeasti. Psykologian opiskelussa tulee vastaan tilanteita, joissa samalla asialla on useita nimiä tai hyvin samankaltaisia ilmiöitä nimitetään eri käsitteillä. Joskus kyse on psykologian historian ja psykologisten koulukuntien perinnöstä. Joskus taas kyse on yksinkertaisesti ihmisen toimintaan liittyvien ilmiöiden suuresta monimuotoisuudesta.

Ylioppilastutkinnossa opiskelijan tulisi käyttää sujuvasti lukiokurssien aikana tutuiksi tulleita käsitteitä. Sujuva käyttö tarkoittaa sitä, että sinun tulisi ymmärtää käsitteiden sisältö. Ei siis kannata opetella ulkoa oppikirjojen käsitemäärittelyjä vaan tavoitella sitä, että osaat omin sanoin ja esimerkkien avulla kuvailla, mitä milläkin käsitteellä tarkoitetaan. Tämän kurssin jokaisella sivulla on lueteltu keskeisiä käsitteitä.

Vastausten arvioinnissa yleiskieleen perustuva vastaus jää alle kolmen pisteen. Tämä tarkoittaa sitä, että vastauksessa ei luontevalla tavalla käytetä psykologian käsitteistöä. Pelkkä muutaman käsitteen liimaaminen vastausta koristamaan ei vielä riitä.

Vastauksissa yleinen puute on se, ettei vastaaja osoita käsitteiden hallintaa. Hän poimii kysymyksestä tarpeelliset käsitteet, mutta ei määrittele niitä missään vaiheessa. Lukijan on saatava vastauksesta sellainen käsitys, että vastaaja myös ymmärtää käsitteiden sisällön. Älä siis vastaa kaikkitietävälle opettajalle tai YTL:n sensorille. Kuvittele sen sijaan, että vastauksesi lukija on akateemisesti kiinnostunut mutta ei ymmärrä asiasta kovinkaan paljoa. "Vastaa akateemiselle lapselle."

Käytä lukemisen apuna Psykologian sanakirjaa (Psykologisen Seuran projekti)

Paluu Hakemistosivulle